• TOVO - Live The Life You Want

Tải phần mềm

10/09/2019

Cập nhật phần mềm mới cho smart Tivi là một trong những phần không thể thiếu khi sử dụng Smart Tivi nói chung và Smart Tivi TOVO nói riêng. Khi cập nhật phần mềm, tivi sẽ có thêm ứng dụng mới, truy cập nhanh hơn, tương tác sử dụng mượt hơn, giảm độ “ì” khi chuyển và mở ứng dụng.

loading...